Artykuły – gdzie szukać informacji budowlanych?

budownictwo

Celem tego tekstu jest przybliżenie czytelnikom, gdzie warto szukać informacji na temat nowoczesnego budownictwa inżynieryjnego oraz geotechniki. Może jednak na początku zatrzymajmy się na definicjach co to jest geotechnika i budownictwo inżynieryjne?

Geotechnika – jest to nauka interdyscyplinarna zajmująca się właściwościami gruntów w celu zaprojektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych. Nauka ta łączy takie dziedziny jak: gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie oraz geologię.

Budownictwo inżynieryjne – jest to dział budownictwa zajmujący się budową: obiektów hydrotechnicznych oraz infrastruktury drogowej. Dział ten jednak wykorzystuje potencjał nauk inżynieryjnych takich jak: materiałoznawstwo , fizykę i technikę.

Oba te działy bardzo mocno ze sobą współpracują. Dlatego warto trochę poczytać ciekawych artykułów czy książek które przybliżą nam tą tematykę budownictwa.

Polecam szukanie w internecie, ponieważ tutaj możemy znaleźć różne czasopisma i ich archiwalne numery co ułatwia znalezienie konkretnej tematyki jaką szukamy. Oczywiście nie odchodźmy od tradycyjnych książek papierowych bo wielu z nich nie znajdziemy w wersji elektronicznej.
Czasopisma z którymi warto się zapoznać to:
– Nowoczesne budownictwo inżynieryjne
– Inżynieria morska i geotechnika
Strony internetowe:
– Inżynier budowlany
– Geotekst (internetowy magazyn geotechniczny)
– Instytut badawczy dróg i mostów
Książki:
– „Geozagrożenia” – autor: Marek Graniczny i Włodzimierz Mizerski
– „Tunele wieloprzewodowe dawniej i współcześnie” – autor: Andrzej Kuliczkowski, Cezary Madryas
– „Zarys geotechniki” – autor: Zenon Wiłun
– „Terenowe badania geologiczno – inżynierskie” – autor: Roman Ignut, Aleksander Kłębek, Ryszard Puchalski

Wymieniać można by tak w nieskończoność, ponieważ nauka wciąż idzie do przodu i powstają coraz to nowsze publikacje. Warto szukać odpowiedzi na swoje pytania i pogłębiać swoją wiedzę. Nie zapominajmy jednak, że najpierw trzeba poznać podstawę zagadnienia i problemu, aby później móc wgłębiać się w temat.

Related posts

Leave a Comment