Zapobieganie pożarom

beton ogniotrwały

W nowoczesnym budownictwie stawia się nie tylko na estetykę, monumentalność i użytkowość. Budynki, zwłaszcza te przeznaczone do publicznego użytku, muszą zapewniać wygodę i bezpieczeństwo korzystającym z nich ludziom. Ponieważ lepiej jest zapobiegać dramatycznym wydarzeniom niż organizować ewakuację lub niwelować skutki, coraz powszechniej w planowaniu budowy uwzględnia się nowoczesne materiały chroniące na przykład przed ogniem.

Read More